fbpx

กินอยู่ปลอดภัย : การใช้ภาชนะอาหารในภาวะ New Normal

การดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ต้องร่วมดำเนินการหลายด้าน และภาชนะที่ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่เชื้อ ป้องกันอย่างไร ติดตามจากรายงาน “กินอยู่ปลอดภัย”

กินอยู่ปลอดภัย : New Normal กับการยกระดับสุขอนามัย

สถานการณ์แพร่ระบาดของ “โควิด-19” คนไทยให้ความสำคัญและปรับตัวใส่ใจเรื่องสุขอนามัย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทุกวันจันทร์ ติดตามรายงานพิเศษ “กินอยู่ปลอดภัย” วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

กรุงปักกิ่งห้ามกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสุขอนามัยสาธารณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง นครหลวงของจีนเปิดเผยวันนี้ ทางกรุงปักกิ่งได้สั่งห้ามประชาชนกระทำพฤติกรรมที่ถือว่าไม่มีอารยธรรม เช่น ไม่ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม

ผู้ว่าฯชัยภูมิ สั่งสอบต้นตอปลาร้าหางงู

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบข้อเท็จจริง เหตุมีผู้โพสต์พบปลาร้ามีลักษณะคล้ายหางงู คาดรู้ผลในสัปดาห์นี้ ย้ำภาพรวมปลาร้าในจังหวัดยังดีตามมาตราฐาน