fbpx

สีสันคนกรุงแห่เลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.คนที่17”

วันนี้คนกรุงเทพฯ เกือบทุกกลุ่ม ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. กันอย่างคึกคัก หลังเว้นว่างมาเกือบ 9 ปี เราประมวลสีสันตลอดทั้งวันมาให้ชมกัน