fbpx

เอกชนยื่นขอมาตรฐาน มอก. ดูแลผลิตภัณฑ์เมลามีน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. กำหนดให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุม ทำให้ภาชนะเมลามีนทุกใบต้องได้มาตรฐาน มอก. และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าทุกใบ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว พาณิชย์เปิดขายหน้ากากอนามัย ฟันพ่อค้าโก่งราคา 11 ราย

นนทบุรี 8 ก.พ. – เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่กระทรวงพาณิชย์ วันนี้วันแรก แจงขาย2.50บาท/ชิ้นเหมาะสม เร่งกระจายขายร้านธงฟ้า 820 แก่งทั่วประเทศ เดินหน้าดำเนินคดีพ่อค้าโก่งราคาแล้ว 11 ราย

ค่ารักษา รพ.เอกชน จะถูกลงจริงหรือ? หลัง ครม.ให้เป็นสินค้าควบคุม

หลังจากถกเถียงกันมาว่า จะแก้ไขปัญหาค่ารคักษาพยาบาลแพงกันอย่างไร วันนี้ ครม.เห็นชอบให้ยา-เวชภัณฑ์-ค่าบริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ในสถานพยาบาล เป็นสินค้าควบคุม เรื่องนี้จะส่งผลอย่างไร ค่าบริการทางการแพทย์จะถูกได้จริงหรือไม่ ? ติดตามได้จากรายงาน

ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดรูปแบบสินค้า-บริการควบคุม ปี 62

ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดรูปแบบสินค้าและบริการควบคุม ปี 62 จำนวน 52 รายการ ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม 4 รายการ และเพิ่มรายการสินค้า-บริการควบคุม 2 รายการ

ครม.เห็นชอบให้ราคายา-ค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม

เร่งตั้งอนุกรรมการหาทางออกร่วมกัน ย้ำ ไม่ได้ควบคุมราคาสูงสุด ยันรัฐบาลไม่แทรกแซง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

1 2