fbpx

สิงคโปร์-เวียดนาม หารือเปิดการเดินทางระหว่างกันในปีนี้

สิงคโปร์กับเวียดนามกำลังหารือแนวทางเพื่อกลับมาเปิดการเดินทางเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง