fbpx

สิงคโปร์-ออสเตรเลียเดินหน้าวางแผนเปิด “ทราเวล บับเบิล”

สิงคโปร์กับออสเตรเลียจะร่วมมือกันเพื่อเปิดโครงการระเบียงท่องเที่ยว หรือทราเวล บับเบิล วางรากฐานเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน