fbpx

นายกฯ วอนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ทำเนียบ  วันนี้  ( 1 ก.ค.)    นายกฯ ห่วงใยผู้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19  วอนเร่งเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว   ขณะยอดฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไปมีจำนวน 29,613,581 โดส