fbpx

โป๊ปต้องการเสด็จเยือนกรุงมอสโกเพื่อพบ “ปูติน”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตรัสว่า พระองค์ทรงขอให้จัดการพบหารือระหว่างพระองค์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ที่กรุงมอสโก ของรัสเซีย เพื่อพยายามหาหนทางยุติสงครามในยูเครน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัสเซีย