fbpx

จีนมั่นใจ ไทยแก้ปัญหาเด็ดขาด สวมสิทธิทุเรียนจันทบุรี

จีนมั่นใจ ไทยแก้ปัญหาฉับไวเด็ดขาดหลังเกิดปัญหาสวมสิทธิทุเรียนจันทบุรี พร้อมออก 6 มาตรการเร่งด่วน “เฉลิมชัย” สั่งขยายผลกวาดล้าง พบเบื้องหลังเป็นขบวนการใหญ่ข้ามชาติ

“เฉลิมชัย” สั่งจัดการขบวนการนำเข้าทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิทุเรียนไทย

“เฉลิมชัย” สั่งจัดการเฉียบขาดทลายขบวนการนำเข้าทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งออกจีน