fbpx

เดินหน้าสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้เกษตรกร

27 พฤษภาคม 2565 -“พล.อ.ประวิตร” ห่วงเกษตรกร กำชับ บจธ. สร้างอาชีพ เสริมรายได้ เพื่อความอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บจธ. มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินในอนาคต จึงสั่งการให้ บจธ. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานทุกพื้นที่ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว โดย บจธ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้วจำนวน 482 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,234 ไร่ และโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน จากการจำนอง ขายฝาก และถูกบังคับคดี ได้มีที่ดินของตนเองกลับคืนมาแล้วจำนวน 415 ราย รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,917 ไร่ และให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน […]