fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : ชาวบ้านพังงาโวยสร้างแล้วทิ้ง ผลาญภาษีประชาชน

ชาวบ้านพังงาโวยสร้างอาคาร 5 หลัง ราคากว่า 3 ล้านบาท ไม่ใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้างกว่า 10 ปี ผลาญเงินภาษีประชาชน

นศ.แพทย์วิ่งระดมทุนสร้างอาคารมุ่งหน้า รพ.ศิริราช

นักศึกษาแพทย์ที่ร่วมกิจกรรม 1 ล้าน 5 แสนก้าวฯ เพื่อรับบริจาคเงินสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา วิ่งออกจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มุ่งหน้า รพ.ศิริราช