fbpx

สรรพากรยอมหักกลบกำไรขาดทุนก่อนหักภาษีกำไรคริปโทฯ

กรมสรรพากร ยอมหักกลบกำไรขาดทุนก่อนหักภาษีกำไรคริปโทฯ ยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 สำหรับซื้อขายในตลาด เตรียมเสนอคลังออก พ.ร.ฎ.ยกเว้น VAT พร้อมหารือร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมลงทุนคริปโทฯ ระยะยาว ขณะที่ภาคเอกชนพอใจ ขอผลักดันแผนส่งเสริมการลงทุนระยะยาว

นายกฯ รับทราบข้อกังวลภาษีคริปโตฯ มอบสรรพากรแจงแนวทางคิดภาษีให้ชัดเจน

นายกฯ รับทราบข้อกังวลภาษีคริปโตฯ มอบสรรพากรชี้แจงแนวทางการคิดภาษีและยื่นแบบให้ชัดเจน ย้ำรัฐบาลเน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาตลาดเงินสมัยใหม่กับความเข้าใจของประชาชน

วัคซีนทางเลือก ประชาชนไม่ต้องเสีย VAT

สรรพากร แจงวัคซีนทางเลือก ประชาชนไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีภาษีซื้อที่เกิดจากต้นทุนการซื้อ สามารถนำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามปกติ

สรรพากร ดึง 11 ธนาคารใช้ e-Withholding Tax

กรมสรรพากรร่วมสถาบันการเงิน 11 ธนาคาร นำนวัตกรรมระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e- Withholding Tax มาใช้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องง่าย พร้อมให้สิทธิพิเศษลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 2% จนถึงสิ้นปี 64 ชี้ไม่กระทบจัดเก็บรายได้เข้าคลัง

สรรพากรเร่งคืนภาษีให้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 3,075,237 แบบ รวมภาษีที่คืนให้แล้ว 33,145.82 ล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา

1 2 3