fbpx

งดประชุมสภา 24-25 ธ.ค.ขณะที่รายชื่อกก.สมานฉันท์เกือบครบแล้ว

ชวน สั่งงดประชุมสภา 24-25 ธ.ค. คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด19 พร้อมแจ้งตัวแทน 3ฝ่ายได้ชื่อกรรมการสมานฉันท์เกือบครบขาด ตัวแทนม.ราชภัฎ-ฝ่ายค้าน-ฝ่ายเห็นต่าง

จุรินทร์ ขอ ส.ว.อย่าตีตนก่อนไข้

จุรินทร์ ขอ ส.ว. อย่าตีตนไปก่อนไข้ หลังมองคณะกรรมการสมานฉันท์จาก 7 ฝ่ายไม่เป็นรูปธรรม ย้ำมาถูกทางแล้ว ขอฝ่ายค้านเข้าร่วม อย่ากลัวเสียงข้างมากบังคับเสียงข้างน้อย

“สุภรณ์”พร้อมใช้ประสบการณ์การเมืองสร้างสมานฉันท์

“สุภรณ์” พร้อมนั่งกก.สมานฉันท์ ใช้ประสบการณ์การเมืองผ่านความขัดแย้งสร้างความปรองดอง ชวน “ฝ่ายค้าน -กลุ่มราษฎร” ลดอคติเข้าร่วมเพื่อบ้านเมือง

เดินหน้าตั้ง คกก.สมานฉันท์ 2 แก้ระยะยาว

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าว ภายหลังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือเชิญผู้แทน 7 ฝ่ายเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งรายชื่อตอบกลับมา

แนวทางสมานฉันท์

ขณะนี้ เริ่มเห็นเค้าโครงของกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ที่จะมี 2 ชุดขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งดูเหมือนว่าการตั้งกรรมการน่าจะเกิดขึ้นได้ แต่สถานการณ์การเมืองยังคงต้องจับตา เพราะมักมีปัจจัยแทรกให้สถานการณ์พลิกได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะสัปดาห์หน้า ที่จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1 2