fbpx

กินเหล้าแก้หนาว เสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต

สพฉ.เตือนประชาชนห้ามดื่มเหล้าแก้หนาว ไม่ทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต ขณะที่ผู้ป่วย‘หัวใจ-หลอดเลือดสมอง-อัมพฤกษ์อัมพาต’ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ