fbpx

VOA ส่งตรงจากสหรัฐ: “ธุรกิจไทยในอเมริกาขาดแรงงาน”

แม้อัตราผู้ว่างงานในประเทศสหรัฐจะยังสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แต่ว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นประเด็นที่สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งการที่ภาครัฐให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานรวมถึงปัจจุบันนี้มีอาชีพอิสระที่เป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้น