fbpx

รมว.สธ.รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาTHC 4,500 ขวดจาก อภ.

กระจายสารสกัดน้ำมันกัญชาTHC4,500 ขวดให้รพ.ศูนย์12แห่ง ใน12เขตบริการสุขภาพ รพ.ละ300ขวด รวม 3,900 ขวด ส่วนอีก600ขวด มอบให้สถาบันมะเร็งฯใช้ศึกษาวิจัย คน-สัตว์ทดลอง

เตือนโรคมะเร็งอัณฑะ พบได้ในผู้ชายอายุน้อย

สถาบันมะเร็งฯเตือนโรคมะเร็งอัณฑะแม้พบน้อย แต่พบได้โดยเฉพาะผู้ชายวัย 15–35 ปี กลุ่มเสี่ยง แนะให้ตรวจเป็นประจำหลังการอาบน้ำ หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

สถาบันมะเร็งย้ำมีดนาโน เหมาะรักษามะเร็งเฉพาะจุด

ผอ.สถาบันมะเร็ง ย้ำมีดนาโนเหมาะสำหรับการรักษามะเร็งเฉพาะจุด ใช้คลื่นไฟฟ้า เหมาะสำหรับมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน ในไทยมีรักษาแล้วที่ศิริราช

อบรมเครือข่ายทะเบียนมะเร็ง เข้มรักษาผู้ป่วย

สถาบันมะเร็งฯ จัดอบรมการทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคมะเร็ง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1 2