fbpx

ผู้พัฒนาวัคซีนสปุตนิก-วี จะฟ้องบราซิลฐานหมิ่นประมาท

ผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของรัสเซีย หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สปุตนิก-วี ระบุว่าจะฟ้องหน่วยงานควบคุมด้านสุขภาพของบราซิลฐานหมิ่นประมาท