fbpx

มท.ให้จังหวัดร่วมกับเอกชน จัดสถานที่ฉีดวัคซีน

ปลัดมหาดไทย ทำหนังสือด่วนแจ้ง “ผู้ว่าฯ” 62 จังหวัด จัดสถานที่ฉีดวัคซีนกับ “ภาคเอกชน” รวม 323 แห่ง กำชับยึดตัวอย่าง “กทม.” ดำเนินการ

สนามบินสุวรรณภูมิปรับพื้นที่เช็กอินเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

สนามบินสุวรรณภูมิปรับพื้นที่เช็กอินผู้โดยสารไปเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าของธุรกิจการบิน ตั้งเป้าฉีดให้ได้จำนวน 30,000 คน