fbpx

สถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รับสถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบเด็กป่วย 14% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กโต 15 ปีขึ้น เพราะความสามารถในการแพร่โรคเท่าผู้ใหญ่