fbpx

มติบอร์ด สปสช.นำเงินส่วนลดจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ กลับมาจัดซื้อยาต่อให้ปชช.

บอร์ดสปสช. มีมติ ให้นำเงินส่วนลดจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ นำกลับมาจัดซื้อยาต่อให้ประชาชน ไม่นำกลับเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงาน