fbpx

ออมสินจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ แก่ผู้ป่วยโควิด 20 ศูนย์ฯ ทั่วกทม.

ออมสินช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ 20 ศูนย์ฯ ทั่วกรุงเทพมหานคร

จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน

หลังมีการตรวจเชิงรุกชุมชนคลองเตย และพบผู้ติดเชื้อ 50 คน ล่าสุดในวันนี้จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ระหว่างรอส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

1 2 3 4