fbpx

ทร.ส่งกำลังดูแลโบราณสถานวัดกิ่งแก้ว

กองทัพเรือ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับอาสาสมัครหน่วยงานต่างๆ สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานวัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

ลุ้นฟังคำสั่งศาลคดีวัดกิ่งแก้วยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ

ยื่นฟ้องแล้ว คดีพิพาทเช่าที่ดินวัดกิ่งแก้ว ทนายความของวัดเข้ายื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ต่อศาลสมุทรปราการ พร้อมขอไต่สวนฉุกเฉินขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.ราชาเทวะ บนที่ดินของวัดไว้ก่อนจนกว่าจะคำพิพากษาถึงที่สุด

วัดดังฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับก่อสร้างอาคาร 193 ล้าน

วัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น