fbpx

นพ.ยง เผยกำลังวิจัยฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ต่างยี่ห้อกัน

ศ.นพ.ยง เผยศูนย์กำลังเริ่มวิจัยฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ต่างยี่ห้อกัน ซึ่งการศึกษาต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ถ้าการสลับวัคซีนปลอดภัย จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในยามวัคซีนขาดแคลน หรือแพ้วัคซีน