fbpx

อิสราเอลเผยวัคซีนโควิดประสิทธิภาพลดลง

อิสราเอล เผยผลการศึกษาว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดลงมาก และแพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้แก่กลุ่มเสี่ยงป่วยหนัก