fbpx

ระบบขนส่งทุกระบบปรับรูปแบบรับล็อกดาวน์โควิด

ในวันนี้ (21 ก.ค.) เป็นวันแรกที่ระบบขนส่งทุกระบบ ปรับรูปแบบการบริการ รองรับประกาศจำกัดการเดินทาง ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร บขส. รถเมล์ รถไฟ รวมถึงบริการของสายการบินต่างๆ