fbpx

ถนนกรุงธนบุรีมุ่งสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถมาก

การจราจรเช้าวันอังคาร ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก เคลื่อนตัวช้า ท้ายชะลอตัวบีทีเอสวงเวียนใหญ่

ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก

ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก เคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายชะลอตัวอยู่ที่บีทีเอสวงเวียนใหญ่

ถ.วิภาวดีจากแยกสุทธิสารมุ่งใต้ด่วนดินแดงรถมาก

ถนนวิภาวดี ขาเข้า จากแยกสุทธิสาร มุ่งหน้าใต้ด่วนดินแดง รถมาก ยังเคลื่อนตัวได้ ขณะที่ถนนสุขุมวิท ขาออก ช่วงช้างสามเศียร มีน้ำท่วมขังผิวจราจร

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลงมาแยกผ่านพิภพ รถเต็มพื้นที่

การจราจรเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลงมาแยกผ่านพิภพ รถหนาแน่นเต็มพื้นที่ วันนี้ที่สวนอัมพร มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สวนสุนันทา ภาคเช้าและบ่าย

จราจรเช้าวันจันทร์แยกยมราช มุ่งอุรุพงษ์ รถแน่น

การจราจรเช้าวันจันทร์ แยกยมราช มุ่งหน้า อุรุพงษ์ รถหนาแน่น เคลื่อนตัวช้า ขณะที่วันนี้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ภาคกลาง แยกลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แนะเลี่ยงการจราจรโดยรอบ

1 6 7 8