fbpx

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาน้ำท่วม จ.สงขลา 

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย คลองภูมินาถดำริหรือคลอง ร.1 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเเรกของการลงพื้นที่ 

นายกฯ ลงพื้นที่สงขลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

นายกรัฐมนตรีนำคณะออกเดินทางไป อ.ระโนด จ.สงขลา ตรวจราชการ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย