fbpx

ลดค่าไฟทั่วประเทศ 2 เดือน ร้านอาหารขนาดเล็กใช้ไฟฟรี 100 หน่วย/เดือน

ลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) ใช้เดือน ก.พ.64 เป็นฐานคำนวณ ร้านอาหารกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟรี 100 หน่วย/เดือน คาดใช้เงินงบฯ อุดหนุนรอบนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท