fbpx

ยอมถอดร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายไปปรับปรุง

สภาฯ ยอมให้ประธาน กมธ. วัตถุอันตรายขอถอนร่างกลับไปปรับปรุงก่อนเสนอกลับมาใหม่ ด้าน ส.ส. จี้รัฐบาลเร่งกระจายวัคซีนและเพิ่ม รพ.สนาม