fbpx

สถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รับสถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบเด็กป่วย 14% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กโต 15 ปีขึ้น เพราะความสามารถในการแพร่โรคเท่าผู้ใหญ่

ชี้การฉีดวัคซีนในเด็กยังไม่จำเป็นเท่าผู้ใหญ่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ชี้ยังไม่จำเป็นฉีดวัคซีนในเด็ก แม้ขณะนี้อัตราเด็กป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดลตาร้อยละ 12-13 และอัตราตายร้อยละ 0.03 เพราะเด็กไม่แพร่เชื้อ ส่วนใหญ่หายเอง ห่วงพ่อแม่กังวลเสียสละ อยากให้ลูกรับวัคซีนแต่ไม่จำเป็น แนะผู้ใหญ่ใกล้ชิดเด็กควรได้รับวัคซีน