fbpx

เสียงเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องประเทศ สร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อช่วงเย็นผ่านมา คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ รัตนสูตร-มหาราชปริตร สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมสวดจากที่บ้าน

สวดมนต์ปัดเป่าโควิด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

เวลา 17.00 น.วันนี้ ทุกวัดทั่วประเทศจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร และสวดต่อเนื่องทุกวันหลังทำวัตรเย็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงปัดเป่าโควิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

สวดมนต์ สร้างกำลังใจ ปัดเป่าโควิด-19

ในวันพรุ่งนี้วัดทั่วประเทศจะร่วมกันสวดบทเจริญพระพุทธมนต์มหาราชปริตร และรัตนสูตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งบทสวดนี้เคยใช้ปัดเป่าโรคระบาดร้ายมาตั้งสมัยพุทธกาล

เจริญพุทธมนต์ “รัตนสูตร” สร้างขวัญกำลังใจ-ปัดเป่าโควิด

มส. มีมติพิเศษให้ทุกวัดเจริญพุทธมนต์ “รัตนสูตร” สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากโควิด-19

สมเด็จพระสังฆราช นำเจริญพระพุทธมนต์ “รัตนสูตร”

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ “รัตนสูตร” สร้างขวัญกำลังให้ประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

“รัตนสูตร” ดูแลตน…ไม่ประมาท ห่างไกลโรคโควิด-19

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เทศนาแนะหลักธรรม “รัตนสูตร” ฝ่าวิกฤติโควิด-19