fbpx

รักนี้ชั่วนิรันดร์ ตายายเสียชีวิตห่างกันวันเดียว

รักนี้ชั่วนิรันดร์ คู่สามีภรรยา วัย 92 ปี ชาวท่าชนะ สิ้นลมหายใจห่างกันแค่วันเดียว ลูกหลานตั้งโลงคู่ ตลอดการครองคู่ไม่เคยจากกันเลย