fbpx

สงขลาเร่งเพิ่ม รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากครัสเตอร์โรงงานใน จ.สงขลา ทำให้มีผู้ป่วยเกือบเต็มทุกโรงพยาบาล ทางจังหวัดจึงเพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วย ด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนามภายในค่ายทหาร และให้ทุกอำเภอเตรียมสถานที่กักตัว หรือสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยง ภายในตำบล

สบส.เผยต้นแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยโควิด-19

กรม สบส.จัดทำ 7 ต้นแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยสำหรับสถานบริการสาธารณสุข รพ.ภาครัฐ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นแบบมาตรฐานให้ รพ.สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ