fbpx

นพ.อุดม รับสายพันธุ์เดลตาทำประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว

รองประธานที่ปรึกษา ศบค.รับสายพันธุ์เดลตามาแรง ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว ทำให้ไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100%ไม่ใช่วัคซีนไม่ดีแต่เพราะสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป