fbpx

สธ.ประสานขอใช้สถานที่ตั้ง รพ.บุษราคัม ต่อ

สธ.ประสานประธานเมืองทองธานี ขอใช้สถานที่ตั้ง รพ.บุษราคัมต่อ ส่วน 120 วันเปิดประเทศ ต้องลองทุกอย่างทำให้เต็มที่ก่อน และเมื่อถึงเวลาคณะทำงานจะมีการประเมินทุกด้าน