fbpx

รพ.เอกชนพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

รพ.เอกชนพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา “ ลอตแรก 3,000 โดส โดยผู้ที่ได้จองสิทธิ์ นัดวันเวลาการฉีดวัคซีนได้ถึง 10 ธันวาคมนี้

รพ.เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์ฯรุ่นใหม่แห่งภูมิภาค

กรุงเทพฯ 22 ต.ค.-โรงพยาบาลเอกชนเปิดตัวเครื่องเอกซเรย์รุ่นใหม่แห่งภูมิภาค เทคโนโลยีเอกซเรย์ประสิทธิภาพสูง ใช้เวลาน้อย รังสีต่ำ ภาพคมชัด เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมทีมแพทย์ แถลงว่า ขณะนี้ได้นำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แห่งภูมิภาค ภายใต้ ชื่อ “Auto-Positioning CT Scan” มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเครื่องรุ่นใหม่นี้ทางผู้ผลิตได้พัฒนาทั้งในส่วนของตัวเครื่องด้านการจัดท่าอัตโนมัติ และเพิ่มในส่วนของกล้องอินฟาเรด ที่ช่วยระบุตำแหน่งตั้งต้นที่ถูกต้อง จึงช่วยในการประเมินหารอยโรคเพื่อวางแผนการตรวจร่างกายด้วยรังสีวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น รวมถึงความรวดเร็ว ในการตรวจวินิจฉัยโดยสามารถแสกนทั้งร่างกายได้ภายใน ระยะเวลา 10 วินาที ในด้านการพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ก็มีการพัฒนาในหลายส่วนโดยเฉพาะคุณภาพของภาพถ่ายให้มีความละเอียดสูงในระดับ1024 Matrix จึงเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยให้สามารถเห็นรายละเอียดของอวัยวะและหลอดเลือดขนาดเล็กมากด้วยความคมชัดสูง ที่สำคัญเครื่องนี้ยังเป็นระบบที่มีการจัดท่าอัตโนมัติ จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนการสัมผัสตัวผู้ป่วย โดยเฉพาะสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น COVID-19 ที่มาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีเกินความจำเป็น โดยสามารถปรับลดปริมาณรังสีที่ป่วยได้รับถึง 82 เปอร์เซ็นต์ และสามารถใช้เพื่อตรวจหาภาวะอาการของโรค ที่ซ่อนตัวอยู่ในผู้ป่วยโดยไม่ได้ปรากฏอาการให้รับรู้มาก่อน โดยเฉพาะโรคมะเร็งปอด ที่การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ปกติส่วนใหญ่จะพบเมื่อมีอาการในระยะที่ 4แล้ว แต่เครื่องนี้สามารถตรวจพบรอยโรคได้ตั้งแต่เริ่มต้น.-สำนักข่าวไทย

New Normal รพ.ธนบุรี

รพ.ธนบุรี 31 ก.ค.-รพ.ธนบุรี โชว์ New Normal แยกส่วนตรวจไข้-ไอ-เจ็บคอ แบบ Drive in Unit พร้อมเพิ่ม แยกส่วนฉีดวัคซีน นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิดความสะดวก ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม ทางโรงพยาบาลจึงจัดให้มีบริการตรวจแยกส่วนคนไข้ที่มีอาการ ไข้ไอเจ็บคอ หรือเรียกว่า Drive in unit ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยคนไข้สามารถมาจอดรถและเข้าห้องตรวจกับแพทย์ได้เลยซึ่งห้องตรวจจะถูกแยกส่วนไว้ทุกห้องและเมื่อตรวจเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อพร้อมเปิด รังสียูวีฆ่าเชื้ออีกขั้นตอนหนึ่ง ขณะเดียวกันคนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารเพราะจะ มีเจ้าหน้าที่จัดการเอกสารให้ในสิทธิการรักษาทุกสิทธิ อีกทั้งการจัดบริการตรวจแยกส่วน แบบ Drive in unit นี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด นพ.วชิรบุณย์ กล่าวด้วยว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจและเป็นช่วงที่มีการรณรงค์ให้ผู้มีกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดเพิ่มการแยกส่วนฉีดวัคซีนพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับส่วนของ Drive in unit ด้วย และการบริการทั้ง 2 ส่วนจะมีไปต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนด .-สำนักข่าวไทย