fbpx

เตือนลุ่มเจ้าพระยา เฝ้าระวังปริมาณน้ำ

ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ เตือนประชาชนลุ่มเจ้าพระยา เฝ้าระวังปริมาณน้ำ เดือนตุลาคม ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน ลุ้นจะมีพายุเข้าอีกหรือไม่ ขณะที่สถานการณ์เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ปีนี้มีปริมาณน้อยกว่าปี 54 ต่างกันเกือบเท่าตัว