fbpx

เปิดสูตร “ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์” ตำรับแรกของไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสูตร “ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์” ตำรับแรกของไทย ใช้รักษาโควิดในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถกลืนยาเองได้ หลังพบแนวโน้มโควิดระลอกนี้ เด็กติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีอาการรุนแรง เชื้อลงปอดมากถึงร้อยละ 80-90 โดยจะเริ่มแจกจ่ายใช้ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

สถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ รับสถานการณ์เด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบเด็กป่วย 14% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กโต 15 ปีขึ้น เพราะความสามารถในการแพร่โรคเท่าผู้ใหญ่