fbpx

3 นักบินอวกาศจีนเดินทางถึงสถานีอวกาศแห่งใหม่

นักบินอวกาศกลุ่มแรกเดินทางถึงสถานีอวกาศแห่งใหม่ของจีนโดยสวัสดิภาพ เตรียมปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตลอดช่วง 3 เดือนข้างหน้า