fbpx

เครือข่ายพันธมิตรฯ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามเชื่อมต่อเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ

27 ก.ค.- เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ณ ห้องประชุม X04B ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายและมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในความร่วมมือในการใช้เครื่องมือ เช่น บัตรหรือ QR code โปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายโดยไม่จำกัด และพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการต่างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม

ไทย-เยอรมนี ร่วมมือผลักดันพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือไทย-เยอรมนี ผลักดันการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มุ่งเดินหน้ามาตรการสนับสนุน EV ให้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย

อว.เปิดตัวรถไฟฟ้าดัดแปลงเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในไทย

อว.ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ ทั้งรถบรรทุก 10 ล้อ รถกระบะ รถตู้ จยย. ฝีมือคนไทย ร่วมโชว์ในงานบางกอกฯ มอเตอร์โชว์ 2022 ยกเครื่องรถน้ำมันเปลี่ยนมาใช้แบตตอรี่ ถูกกว่าซื้อรถอีวีใหม่ หวังเสนอรัฐขยายมาตรการรองรับหนุนคนใช้เพิ่ม

ผู้ผลิต-ผู้บริโภคขานรับมาตรการหนุนมอเตอร์ไซค์ EV

หลายฝ่ายขานรับมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ลดอากร-ลดภาษีสรรพสามิต ให้เงินสนับสนุนรถนำเข้าทั้งคัน หวังผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต EV ขณะที่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เสนอภาครัฐควรลดอากร ลดภาษี

ครม. หนุนใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV ครอบคลุมเก๋ง-กระบะ-จยย.

ครม. ออกมาตรการหนุนใช้รถยนต์-รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV ย้ำความเป็น Detroit of Asia ช่วง 2 ปีแรก ยกเว้นภาษีนำเข้าทั้งคัน หวังอีก 8 ปีข้างหน้าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วน 30% ของการผลิตรถยนต์ของไทย

สถาบันยานยนต์พร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

กรุงเทพฯ 20 ม.ค. – ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ระบุเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของยานยนต์อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นการขับเคลื่อนโดยการใช้ไฟฟ้านั้น  สถาบันยานยนต์ (สยย.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ 1. ขยายขอบข่ายการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า EV Hybrid และ Plug-in Hybrid ตามมาตรฐาน มอก.3026-2563 หรือ UN R100 และระบบแบตเตอรี่ขับเคลื่อน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.2952-2561 หรือ UN R136 รวมถึงการตรวจสอบเซลล์ และโมดูลแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่แพคขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าให้มีความปอดภัย นอกจากระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้ว ยังได้ขยายการให้บริการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งที่ผลิตขึ้นในประเทศ และนำเข้า เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 2.การพัฒนากิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้ •กิจกรรมการตรวจรับรองวัตถุดิบ Free Zone ตามประกาศกรมศุลกากรเลขที่ 144/2561 โดยสถาบันยานยนต์ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการรับรองวัตถุดิบยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ  […]

ปตท. จับมือ โออาร์ เปิดตัว SWAP & GO

ปตท.จับมือ โออาร์ เปิดตัว SWAP & GO ธุรกิจให้บริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่แล้ว 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

MEA เปิดสถานีจ่ายไฟรองรับสถานีกลางบางซื่อ-ยานยนต์ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จับมือ กฟผ. และการรถไฟฯ เปิดสถานีจ่ายไฟฟ้ารองรับสถานีกลางบางซื่อ และรองรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในอนาคต

ปตท.ผนึกฟ็อกซ์คอนน์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอีวีชั้นนำในอาเซียน

ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาสผลักดันตามแผนความยั่งยืนของประเทศ และ ปตท. สนองนโยบาย ร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ ศึกษาร่วมทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

บอร์ดอีวีกำหนดปี 68 ไทยใช้อีวี 1.055 ล้านคัน

บอร์ดอีวีเคาะแล้ว ปี 68 ไทยมีอีวีใช้รวม 1,055,000 คัน ปี 78 เพิ่มเป็น 15,580,000 คัน วางเป้าหมายผลิตปี 68 รวม 1,051,000 คัน ปี 78 เพิ่มขึ้นเป็น 18,413,000 คัน กำหนดกรอบส่งเสริมทุกด้านรวมทั้งกำจัดซากแบตเตอรี่

1 2 3 4