fbpx

อภ.ส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมถุงยังชีพ

องค์การเภสัชกรรมส่งยาตำราหลวง และยาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำพูน ปราจีนบุรี ตาก ลพบุรี สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยภูมิ อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี พิจิตร พร้อมจัดส่งหน่วย ERT/GPO มอบถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด และยาตำราหลวง 1,000 ชุด ช่วยเหลือ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี