fbpx

“ยางนา” พืชพลังงานในวิกฤติราคาน้ำมัน

วิกฤติราคาน้ำมัน ทำให้ยางนาเป็นที่จับตาในฐานะพืชพลังงานทดแทน หรือบ่อน้ำมันบนดิน แต่การนำมาใช้ในวงกว้างจะยังไม่เกิดในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะต้นสมบูรณ์ อายุเกิน 30 ปี ที่เหมาะเอาน้ำมันยางนายังมีน้อย ไม่คุ้มทุน และยังมีกฎหมายพลังงานควบคุมอยู่