fbpx

อังกฤษจะยกเลิกกักตัวผู้ฉีดวัคซีนครบ

อังกฤษจะยกเลิกกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนที่อนุมัติอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมเป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวและสายการบิน