fbpx

โจ๋เพชรบุรียกพวกตีกัน วง “มาลีฮวนน่า” ต้องหยุดแสดง

กลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านยกพวกตีกันกลางคอนเสิร์ตวง“มาลีฮวนน่า” ในงานเทศกาลอาหารแก่งกระจาน จนต้องหยุดแสดงกลางคัน