fbpx

วธ.ร่วมอนุรักษ์วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

29 กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้จึงเน้นจัดรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข

หวั่นกระทบขึ้นทะเบียนมรดกยูเนสโก หนังโป๊พาดพิงนวดไทย

กลุ่มนวดไทยล้านนา-สปาเชียงใหม่ยื่นหนังสือร้องจังหวัดเร่งตรวจสอบ-จัดการกลุ่มหนังโป๊ใช้พาดพิง หวั่นนวดไทยเสียหายทั้งระบบ รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

วธ.เตรียมจัดงานฉลอง ‘โขน’ มรดกโลก เดือนธ.ค.

วธ.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการแสดงโขน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เดือน ธ.ค.นี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วธ.นำทูตชมราชรถ-พระเมรุมาศ

วธ.นำคณะทูต 65 ประเทศชมพระเมรุมาศ-ราชรถ สร้างความเข้าใจโบราณราชประเพณี – มรดกทางวัฒนธรรม หนึ่งเดียวในโลก เผยแพร่พระเกียรติสู่นานาชาติ