fbpx

มงคลกิตติ์เรียกร้องนายกฯ ลาออก

“มงคลกิตติ์” จี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ลาออกเพื่อรักษาบ้านเมือง หากคุมสถานการณ์ไม่ได้ใน 1 เดือน เชื่อม็อบบานปลาย ทั้งนักศึกษาและคนตกงานลุกฮือ