fbpx

นพ.อุดม รับสายพันธุ์เดลตาทำประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว

รองประธานที่ปรึกษา ศบค.รับสายพันธุ์เดลตามาแรง ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงทุกตัว ทำให้ไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100%ไม่ใช่วัคซีนไม่ดีแต่เพราะสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป

สธ.ย้ำบ้านไหนมีผู้สูงอายุ-มีโรคประจำตัว เข้มป้องกันโควิด-19

สธ.เผยข้อมูลผู้ป่วยและเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 พบเบาหวานเป็นโรคประจำตัวร่วมหลัก ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลด และพบอัตราตายในคนแก่สูงถึงร้อยละ 12