fbpx

วธ.ห่วงขายสินค้าออนไลน์ภาษาหยาบคาย

กระทรวงวัฒนธรรม ห่วงขายสินค้าออนไลน์ ภาษาหยาบคาย แต่งกายไม่เหมาะสม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ วอนผู้ขาย-ผู้ซื้อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม