fbpx

รมช.สธ. หนุนแพทย์แผนไทย ช่วยฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19

รมช.สาธารณสุข มอบนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2565 ผลักดันพัฒนา วิจัยต่อยอดการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร สู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแชมเปียน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 ตั้งเป้าปี 2570 ไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมของเอเชีย และเป็น Word Herb Hub ในปี 2580

สหรัฐเผยไม่คิดโค่นผู้นำซีเรียแล้ว แต่จะไม่ช่วยฟื้นฟูประเทศ

เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า สหรัฐไม่หาทางโค่นประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดออกจากตำแหน่งอีกแล้ว แต่เตือนว่าจะไม่ช่วยฟื้นฟูประเทศ