fbpx

เชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม

กลาโหม วันนี้ ( 24 มิ.ย.) รัฐมนตรีกลาโหม สั่งหน่วยขึ้นตรงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา รัชกาลที่ 10 พร้อมเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม