fbpx

รัฐสภาเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจ

รัฐสภาเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ครึ่งวันเช้าผ่าน 35 มาตรา “สุพิศาล” อภิปรายปมมูลนิธิบริจาคเงินให้ สตช. ต้องกำหนดให้ดี ชี้ มูลนิธิป่ารอยต่อทำงานผิดวัตถุประสงค์ ส่อมีผลประโยชน์ขัดกันตามข้อห้ามของ รธน.